Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ECE hocamızın “Câbir b. Abdullah’ın Hadis İlmindeki Yeri ve Şia’nın İddiaları” adlı kitabı çıktı.

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ECE hocamızın “Câbir b. Abdullah’ın Hadis İlmindeki Yeri ve Şia’nın İddiaları” adlı kitabı çıktı.

 

Kitap, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde hadis ilminde sahabenin önde gelenlerinden biri olan Câbir b. Abdullah’ın (r.a.) kısaca hayatına ve yaşadığı döneme değinilmiş, ikinci ve üçüncü bölümde onun ilmî kişiliği ve hadis ilmindeki yerine genişçe yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Şia’nın Câbir hakkındaki iddiaları tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

İlahiyat Fakültesi
3.7.2019