Birim Kalite Üyeleri

Adı-Soyadı

Görevi

Dahili Tel

e-posta

Prof. Dr. Cemalettin Erdemci

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

2900

cerdemci@siirt.edu.tr

Doç. Dr. Abdurrahman Ece

Birim Kalite Koordinatörü

2935

arahman1977@hotmail.com

Doç. Dr. Necati Sümer

Kalite Güvence Sistemi

2934

necatisumerr@gmail.com

Doç. Dr. Ahmet Bozyiğit

Eğitim- Öğretim

2936

abozyiğit72@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Emrah İstek

Ar-Ge

2938

emrah.istek@siirt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Özcan

Toplumsal Katkı

2945

alatafi@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan Can

Kalite Güvence Sistemi

2959

seyithancan@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ethem Demir

Yönetim Sistemi

-

ethemdemir84@gmail.com

Zihni Akkoyun

Yönetim Sistemi

2903

akkoyunzihni@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ
Güncelleme : 7.06.2021 11:18:45