Yeni Kayıt Yapan Öğrencilerimiz Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

1.      E- Devlet üzerinde E-Kayıt yaptırdım. İlahiyat Fakültesine belge getirmem gerekiyor mu?

·         E-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Fakültemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

2.       Yeni kayıtlı öğrenciyim, sisteme girmek için ne yapmalıyım?

·        Fakültemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin kullanıcı adı Okul Numarası; parolası da T.C. Kimlik Numarasının ilk 5 hanesidir.

·         Sisteme giriş için tıklayınız

·         Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

3.      Şifremi unuttum, sisteme girmek için ne yapmalıyım?

·         https://obs.siirt.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden şifremi unuttum kısmına tıklayarak yeni şifre edinebilirsiniz.

4.      Öğrenci Bilgi Sistemi ile ulaşabileceğim  bilgiler ve yapabileceklerim nelerdir?

·     "Öğrenci Bilgi Sistemi" ara yüzünü kullanarak not durumlarınızı, harç durumunuzu, sınav tarihlerinizi, fotoğraf güncellemenizi, genel ya da şahsi duyurularınızı takip edebilirsiniz. Dönem başlarında kayıt yenileme işlemlerinizi, harç ödeme işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Ders kayıt çıktısını alabilirsiniz.

5.      Ders kaydımı nasıl yaptırabilirim?

·         Ders Kayıtları 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır

·       Fakültemize 2022 yılında kayıt yapan öğrencilerimizin güz dönemi ders kayıtları otomatik olarak yapılacaktır. Harç borcu olan öğrencilerin ise harç ödemesi yaptıktan sonra ders kaydı yapılacaktır.

6.      Uzaktan Eğitim Nedir? Hangi dersleri alabilirim?

·         Siirt Üniversitesi tarafından A.İ.İ.T. I-II, Yabancı Dil I-II, Türk Dili I-II derslerini interaktif ortamda verilmesi için Uzaktan Eğitim Merkezi kurulmuştur.

·         İlgili dersler ders kayıt aşamasından seçilir ve sadece internet aracılığı ile verilir. Örgün eğitimde olduğu gibi derslere devam zorunluluğu vardır.

·         Uzaktan Eğitim Merkezi web sitesi için tıklayınız.

7.      %10’a giren öğrencilere öğrenim ücreti/harç miktarı ile ilgili nasıl bir işlem yapılır.

·      Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10 içinde yer alan ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde, birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payını öder.

8.       Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

·     Fakültemizde derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Örneğin bir yarıyılda toplam 100 saat okutulan bir derse en az 80 saat devam edilmelidir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalır ve not kartlarında “F1” harfi görünür.

·         Devamsızlıktan kalan öğrenciler ara sınav, mazeret sınavı, bütünleme sınavına ve tek ders sınavına giremez.

9.      Kayıt dondurma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

·         Kayıt dondurma başvuruları eğitim-öğretimin başlamasından itibaren 15 gün içinde Öğrenci İşleri başvurularak yapılabilir.

·         Öğrenciler haklı ve geçerli sebeplerle, ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl olmak üzere dondurma isteğinde bulunabilir

·         Kayıt dondurma ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

10.  Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

·       Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar artırılır. Ancak öğrencinin kayıt yaptırmadığı yarıyıl, eğitim süresi hesaplamasına ilave edilir.

11.   Başka bir Üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?

·         Fakültemizden başka bir Üniversiteye yatay geçiş yapmak için bir dönem beklemeniz gerekmektedir.

·         Yatay geçiş şartları Üniversiteler arasında değişiklik gösterebileceğinden, ilgili konu hakkında bilgiyi geçiş yapacağınız Üniversiteden almanız gerekmektedir.

12.  Ders muafiyeti nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

·      Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, ilgili fakülteye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir.

·         Muaf olunan dersler Transkriptte "M" harfiyle görülmektedir.

·         Muaf derslerinizin toplamı 45 kredi ve üstüyse bir üst sınıfa intibak işleminiz gerçekleşir.

13.  Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur?

·     Öğrencinin 100’lük sisteme göre aldığı not, akademik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir. İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not ilgili yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.

14.  Mazeret Sınavı nedir? Başvuru nasıl yapılır?

·         Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır.

·         Ara sınav dışında kalan diğer sınavlara mazeret başvurusu yapılamaz.

15.  Kayıt Sildirme işlemi nasıl yapılır?

·      Fakültemizden kesin olarak ayrılma işlemlerini ifade eder. Fakültemize kayıtlı öğrencilerden kaydını sildirmek isteyenler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvururlar. İlişik kesme belgesi doldurarak ilgili birimlere gerekli imzaları attırılır.

·         Kaydı silinen  öğrencinin kaydının yeniden açılması mümkün değildir.

·         Kayıt silme için öğrencinin bizzat veya noter onaylı vekâletname verdiği şahıs yapabilir.

·         Kayıt silmede öğrenci kimliğinin verilmesi zorunludur.

16.  Kimlik kartının kaybolması veya  çalınması durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir.

·         Kezer kampüsünde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak veya Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerini arayarak yeni kimlik talebinde bulunulabilir.

17.  Kişisel bilgilerimde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapmalıyım?

·         İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme kararının  onaylı bir sureti dilekçe ekinde  bağlı bulunulan akademik birime müracaat edilir. Eğer değişiklik yeni kimlik kartı çıkarılmasını gerektiriyorsa yeni kimlik kartı istediğinizi belirtmelisiniz. Belirtilen tarihte eski öğrenci kimlik kartını teslim edip yeni kimlik kartı alınır. 

18.  Danışmanım kimdir? Nasıl öğrenebilirim? Görevi nedir? 

·        Her öğrenciye akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

·         Danışman, öğrencinin devam ettiği programdaki başarı durumu ve derslerin program içindeki dağılımını dikkate alarak öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur ve öğrencinin ders kaydını onaylar

·       Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi yönlendirir.

·       Danışman, bölümde izlenecek öğretim planı, Siirt Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciyi aydınlatır.

·         Danışman, Bölüm/Program Başkanlığının görüşünü alarak gerekli gördüğü hallerde öğrenci ailesine bilgi verir.

·         Danışman, maddi sıkıntı içerisinde bulunan öğrencilerin yardım fonlarından yararlanmalarını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunur.

19.  Katkı payımı sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabiliriyim?

·         Katkı payını sehven fazla ödeyen öğrenci dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile öğrenci işleri daire başkanlığı harç tahakkuk birimine müracaat edilmesi halinde iade edilir.

20.  Siirt Üniversitesinde  yaz okulu açılmakta mıdır?

·         Siirt Üniversitesi bünyesinde yaz okulu açılmamaktadır.

21.  Başka bir Üniversitede yaz okulunda okumam için ne yapmam gerekmektedir?

·         Diğer Üniversitelerde yaz okulundan ders alacak öğrenciler bütünleme sınavlarının ilan edildiği tarihten itibaren ilk beş işgünü mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde diğer Üniversiteden alacağı derslerin içerikleri ile birlikte bölüm başkanlığına müracaat ederler.

·         Yaz okulunda öğrenciler kredisine bakılmaksızın Yaz döneminde, dönemde en fazla 3 ders alabilir.

·         Yaz okulu diğer koşullar için tıklayınız.

22.  Duyuruları ve diğer bilgileri nerden takip edebilirim?

 

·         Duyuruları ve diğer bilgileri https://ilahiyat.siirt.edu.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

MEHMET AKİF TOPRAK (0484) 223-1224 / 2911
İlahiyat Fakültesi
12.9.2022