Uluslararası Molla Halil Sempozyumu (04-06 Mayıs 2018)

Uluslararası Molla Halil Sempozyumu (04-06 Mayıs 2018)

2013 yılında eğitime başlayan Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, halen fakülte dekanlığını da yapan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma öncülüğünde 3. Uluslararası sempozyumunu gerçekleştirdi. Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik (2014) ile Uluslararası Selahaddin Eyyubî (2016) sempozyumlarından sonra düzenlenen Uluslararası Molla Halil es-Si’irdî Sempozyumu da bilim insanlarının yoğun ilgisi ve geniş katılımı ile gerçekleştirildi.  

            Siirt’in en önemli değerlerinden ve Şark medrese geleneğinin kavşak noktası olan Molla Halil’in hayatı, eserleri, ilmî faaliyet ve fikirlerinin akademik/bilimsel bir perspektifle ele alınıp detaylı bir şekilde tartışıldığı sempozyuma Fas, Irak, İsveç, Kuzey Irak, Mısır, Suriye, Türkiye, Ürdün gibi ülkelerden çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 125 bilim insanı katılıp katkı sundu. 04 Mayıs Cuma günü başlayıp 05 Mayıs Cumartesi günü devam eden 19 ayrı oturumda toplam 90 tebliğ sunuldu. Oturumlar için tahsis edilip her birisine Molla Halil’in hayatındaki önemli şehirlerin isminin verilmesi anlamlıydı: Hizan Salonu (Molla Halil’in doğum bölgesi), Amidê Salonu (ilmî icazetini aldığı Duhok’a bağlı bir ilçe), Siirt Salonu (müderrislik hayatının çoğunu geçirip vefat ettiği yer).

Değerlendirme oturumunda Molla Halil’in uluslararası ilim camiasına daha çok tanıtılması ve çoğu halen el yazması olarak duran eserlerinin bilimsel ölçütlere göre tahkik edilip istifadeye sunulması gerekliliği üzerinde duruldu. Ayrıca bu tür bilimsel çalışmalara öncülük etmek üzere Siirt Üniversitesi bünyesinde Molla Halil Araştırma Merkezi’nin kurulmasının önemli olduğu ifade edildi. Sempozyuma her anlamda öncülük eden Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma başta olmak üzere Düzenleme Kuruluna, desteklerini esirgemeyen Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, Siirt Valiliği ve Siirt Belediyesi’ne teşekkür edildi.

Sempozyum programı 06 Mayıs Pazar günü Pervari gezisi ve Molla Halil’in türbe ziyareti ile sona erdi.

İlahiyat Fakültesi
16.5.2018