Uluslararası “Molla Halil es-Si‘irdî” Sempozyumu Hk.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın öncülüğünde, 4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen uluslararası “Molla Halil es-Si‘irdî” sempozyumunda sunulan bildiriler kitaplaştırıldı. Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi M. Macit Sevgili, Dr. Öğr. Üyesi Hamit Sevgili, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Özcan ve Arş. Gör. Muhammed Şerif Kahraman’ın yaptığı kitap, Beyan Yayınları’ndan neşredildi. Yurt içi ve yurt dışından yüze yakın akademisyen ve bilim insanı tarafından Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca kaleme alınan bu çalışmada; kırkı aşkın eseri ve eğitim faaliyetleriyle ilim ve kültür mirasımıza katkı sağlayan Molla Halil’in; hayatı, eserleri ve ilmî kişiliği akademik bir perspektifle ele alınmaktadır.    

 

İlahiyat Fakültesi
25.12.2019