Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesinden İki Kitap Yazdı (Adnan Memduhoğlu)

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu, "el-Cüveyni el-Varakat" ve "Ta'likat ale'l-Verakat" adlı iki kitap yazdı. Memduhoğlu, yaptığı açıklamada, kitabın akademik çalışmasının bir ürünü olduğunu söyledi. İmamu'l-Haremeyn el-Cüveyni'nin "el-Varakat" adlı eserinin, fıkıh usûlü alanında yazılan önemli metinlerden biri olduğunu söyleyen Memduhoğlu, şöyle konuştu: "Söz konusu metin, vecizliği ve akıcılığı sayesinde yüzyıllar boyunca ilgi odağı haline gelmiş, geleneksel eğitim kurumlarında ders kitabı olarak okutulmuş, ezberlenmiş, üzerinde onlarca şerh ve haşiye yazılmıştır. Bu müstesna metin üzerinde iki önemli çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri, bir cep kitabı izlenimi veren özelliğiyle Beyan yayınlarından çıkan el-Varakat tercümesi, ikincisi Arapça kaleme alınıp Haşimiyye yayınlarından çıkan ve faydalı bir şerh olarak yazılan Ta'likât 'ale'l-Varakât. Her iki çalışmada metnin yazarı ve eserleri hakkında yeterli biyografik malumatlar bulmak mümkün. Bu yönüyle söz konusu çalışma, araştırmacıların dikkatini ve merakını cezbedecek niteliktedir."
İlahiyat Fakültesi
6.3.2017