Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA Kişisel Kütüphanesini Fakültemize Bağışladı

Fakültemizin kuruluşundan bu güne kadar çok büyük emekleri olan Siirt İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yüzlerce kitaptan oluşan özel kütüphanesini fakülte kütüphanesine bağışlamıştır. Hocamızın bu eşsiz katkısıyla kütüphanemiz hem nitelik hem de nicelik olarak zenginleşmiştir. Hocamıza bu büyük fedakârlıktan dolayı müteşekkiriz.

Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
2.12.2020