İlahiyat Fakültesi Din Dilimleri ve İslam Sanatları ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma görevlisi alımı ön değerlendirme sonuçları ekte sunulmuştur.
Bilginize.
Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
17.1.2023