İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri Dizisi (Dinlerde Vahiy ve Kutsal Metin İlişkisi)

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri dizisinin bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Şinasi Gündüz olacak. Doç. Dr. Necati Sümer'in mederatörlüğünde  "Dinlerde Vahiy ve Kutsal Metin İlişkisi"nin konuşulacağı program 07.04.2021 Çarşamba saat 20:00'de Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. Seminere katılmak için TIKLAYINIZ

Toplantıya katılım Linki: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a811250712a404644a303fe57d2c51384%40thread.tacv2/1617614433808?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3a6c9f6-9e57-42d3-ab6a-4510a763ea8e%22%2c%22Oid%22%3a%22a0c70625-3604-47cb-9dc4-6c9ce1037697%22%7d
Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
5.4.2021