İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Ektedir.
Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
19.1.2023