İlahiyat Fakültesi 2021 Dönemi Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğrenci Listeleri

Fakültemiz öğrencilerinin detaylı bilgi ve uygulama hakkında danışmanları ve staj görecekleri okulla iletişim halinde olmaları gerekmektedir. 
MEHMET AKİF TOPRAK (0484) 223-1224 / 2911
İlahiyat Fakültesi
1.3.2021