İlahiyat Fakültesi 2021 Dönemi Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğrenci Listeleri

Fakültemiz öğrencilerinin detaylı bilgi ve uygulama hakkında danışmanları ve staj görecekleri okulla iletişim halinde olmaları gerekmektedir. 
MEHMET AKİF TOPRAK 0484 223 1224 /
İlahiyat Fakültesi
1.3.2021