HAZIRLIK SINIFLARI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

Hazırlık sınıfları bahar dönemi ders programı ektedir
Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
22.2.2022