Dr. Öğr. Üyesi Seyithan CAN ın Kitabı

Bu kitap İslam düşüncesinde en çok tartışılan insan özgürlüğü ve sorumluluğunu ele alan kader konusuyla doğrudan bağlantılıdır.
Çalışma kelam ilminin orijinal evresini temsil eden Mutekaddimun dönemi kelamcılarının görüşlerini ele almaktadır. Kelam okullerinin görüş ve yaklaşımları mümkün olduğunca objektif bir gözle betimleyici bir yöntemle incelenmiştir
İlahiyat Fakültesi
13.1.2020