Doç. Dr. Necati Sümerin SİNEMASAL İNSAN isimli Yeni Kitabı Yayımlandı

Doç. Dr. Necati Sümer'in Vedat Tezcan ile birlikte kaleme aldığı SİNEMASAL İNSAN isimli kitabı Bilgesina yayınlarından çıktı. 
 
Arka Kapaktan
Sinema, şiirsel bir sanattır. Onun temel öznesi, sinemasal bir varlık olan insandır. Beyaz perde, adeta iyi ve kötülerin bütün yönleriyle ortaya konduğu bir ayna gibidir. Buraya insana dair her türlü imkân ya da imkânsızlık yansır. Bu kitap, Doğu ve Batı sinemasından önemli yönetmenlerin ön plana çıkan filmleri çerçevesinde insanı çeşitli boyutlardan ele alma uğraşındadır. Eserde Kim Ki-Duk, Wong-Kar Wai, Theodoros Angelopulos, Abbas Kiyarüstemi, Nuri Bilge Ceylan, Sean Penn ve Jim Jarmusch gibi yönetmenlerin gözünden insanın kadim yolculuğu dile getirilir. Böylece sinemasal insan, sözü edilen yönetmenlerin kamerası aracılığıyla felsefe, sanat, edebiyat, inanç, mitoloji, sosyoloji ve psikoloji bağlamında irdelenir
Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
26.1.2022