DİPLOMA HAKKINDA

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda mezun olan Fakültemiz öğrencilerinin diplomaları onaylanmıştır. Diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz;

 

1- Fakültemize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2- Fakültemize şahsen başvuruda bulunmayan öğrencilerimizin, Diplomalarını alacak olan kişiye noter onaylı vekâletname vermeleri gerekmektedir.

MEHMET AKİF TOPRAK 0484 223 1224 /
İlahiyat Fakültesi
29.7.2021