DERS MUAFİYETİ BAŞVURU DUYURUSU

DERS MUAFİYETİ BAŞVURU DUYURUSU

1-               Ders Muafiyeti Başvuru Takvimi

Ders Muafiyet Takvimi

Başlangıç Tarihi

Bitiş tarihi

Ders Muafiyet Başvuruların Alınması

05.10.2020

19.10.2020

Ders Muafiyet Başvuruların değerlendirilmesi

20.10.2020

24.10.2020

Ders Muafiyet sonuçlarının otomasyona aktarılması ve ders kayıtlarının yapılması

26.10.2020

30.10.2020

2-      Muafiyet Başvurusunda BulunabileceklerHazırlık sınıfında başarılı olup Birinci Sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders muafiyet başvurusunda bulunabileceklerdir.

3-               Muafiyet Başvurusunda İstenecek Belgeler:

a)      Muafiyet Başvuru Dilekçesi (Muafiyet başvuru dilekçesi ektedir)

b)      Transkript Belgesi (onaylı)

c)      Ders içerikleri (onaylı)

d)               Muafiyet Başvurusunda Dikkat Edilecekler:

a)    Ders muafiyeti başvuruları şahsen veya  kargo yoluyla Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine yapılacaktır.

b)   Faks ve e mail ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

c)    Kargo yoluyla gönderilen gönderilerde oluşacak gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.

a-       Bilgiler okunaklı yazılmalıdır. Buna dikkat edilmemesinden doğan sorumluluk öğrenciye aittir.

b-      Eksik belge ile yapılan başvurular, eksik veya yanlış doldurulan formlar değerlendirilmeyecektir.

Not: Ders muafiyeti başvuruları Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci İşlerine yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

İlahiyat Fakültesi
5.10.2020