Öğretmenlik Uygulaması Dönem Planı (Şablon)

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI STAJ DÖNEM PLANI (ŞABLON)

1. Hafta: Alan Programının İncelenmesi
Alana ait ders programının incelenerek raporlaştırılması.

2. Hafta: Ders Dışı Gözlem
Bu etkinlikte öğretmenlerin ders dışındaki süreci nasıl geçirdiğini gözlemleyiniz. Teneffüslerde hangi etkinlikleri yaptıklarını listeleyiniz, listeye yazdığınız işlerden her biri için harcanan zamanı tahmin etmeye çalışınız. Bu etkinliği nöbetçi öğretmen ve nöbetçi olmayan öğretmenler bağlamında hazırlayınız.

3. Hafta: Dersin Gözlenmesi
Gözlem yaparak sınıfta olup bitenlerin kontrol altında tutulmasını ve öğrenciler için etkili bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturulmasını sağlayan becerileri öğrenmeye çalışınız. Sınıftaki öğrenme-öğretme sürecinin etkili ve verimli bir biçimde işletilmesini sağlayan bu becerilerin öğretmenlik rolünün özünü oluşturduğunu unutmayınız.
Bir dersin tümünü inceleyerek, sınıf yönetimine ve sınıftaki öğrenme-öğretme sürecinin işletilmesine ilişkin önlemleri ve bunların nasıl gerçekleştirildiğini gözleyiniz. Gözlem yapacağınız dersten önce öğretmenle görüşünüz ve gözlem esnasında kullanacağınız formu öğretmene göstererek gözlem sırasında neleri görmeye çalışacağınız anlatınız.

4. Hafta: Öğretmen ile Görüşme
Dönem sonunda yapılacak olan bu etkinlik için uygulama öğretmeniniz ile bir görüşme planlayınız. Bu görüşmede öğretmene sorulmak üzere önceden bir form hazırlayınız. Bu formda öğretmenlik mesleği ile ilgili (örneğin öğretmen hak ve sorumlulukları, yaşadığı iyi / kötü olaylar, öğrencilere ilişkin yorum ve kestirimler, öğretmen adaylarına tavsiyeler, sınıf içi ve dışı etkinliklere ilişkin görüşler, mesleğin olumlu ve olumsuz yönleri gibi) sorular içermesine ve bu soruların etik ilkelere uygun olmasına dikkat ediniz. Öğretmenle görüşme yapmadan önce hazırlamış olduğunuz görüşme formunu danışman öğretim elemanına gösterip mutlaka onayını alınız. Yaptınız görüşmeyi raporlaştırın. Bu etkinliğe görüşme formunu da ekleyiniz.

5. Hafta: Öğrenci Gözlemi
Sınıfın rehber öğretmenine ve ders öğretmenine danışarak, okuldaki bir günlük çalışmalarını incelemek amacıyla iki farklı öğrenci seçiniz. Çalışmalarına hiçbir müdahalede bulunmadan bu öğrencileri gözlemleyiniz.
Gözlemleriniz sırasında dikkatinizi aşağıdaki konular üzerinde toplayarak seçmiş olduğunuz öğrencileri birbiri ile karşılaştırınız.
-Aynı gün içinde öğrencinin devam ettiği dersler nelerdir?
-Her derste gerçekleştirilen başlıca etkinlikler nelerdir? Özellikle öğrencinin katıldığı etkinliklerin neler olduğunu, bunların sayısını ve çeşitlerinin not alınız. Olanaklar ölçüsünde, öğrencinin bu etkinliklerden her birine harcadığı zamanı tahmin etmeye çalışınız.

6. Hafta: Öğrenci ile Görüşme
Etkinlik 4 kapsamında öğretmen ile yapmış olduğunuz etkinliği bir öğrenci ile yapınız.

7. Hafta: Ders Planı
Öğretmenlik uygulaması kapsamında girmiş olduğunuz dersin öğretim programına uygun olarak anlatmak üzere 3 tane konu belirleyiniz ve bu konular için 3 adet farklı ders planı hazırlayınız. Dersinizi anlatmadan önce hazırladığınız ders planlarını fakültedeki danışmanlarınıza imzalatılması gerektiğini unutmayınız. Bu ders planlarının altında bir sayfalık boş yer bırakınız ve bu sayfaya dersi anlattıktan sonra öz değerlendirme yaparak görüşlerinizi yazınız.

8. Hafta: Değerlendirme Aracı Hazırlama ve Uygulama 1
Bu etkinlik kapsamında dersinize yönelik klasik ve boşluk doldurma sorularından oluşan bir sınav hazırlayınız.

9. Hafta: Değerlendirme Aracı Hazırlama ve Uygulama 2
Bu etkinlik kapsamında dersinize yönelik çoktan seçmeli sorularından oluşan bir sınav hazırlayınız. Hazırlamış olduğunuz çoktan seçmeli sınavı sınıfınızda uygulayın. Bu sınavı ele alarak bu sınavdan elde edilen puanların ranjını, standart sapmasını, dağılımın çarpıklık ölçüsünü, testin aritmetik ortalamasını, maddelerin güçlük indeksini ve maddelerin ayırt edicilik gücü indeksini hesaplayarak raporlaştırınız.

10. Hafta: Derse Yönelik Öz Değerlendirme
Aynı okulda öğretmenlik uygulaması yaptığınız bir arkadaşınızı akran değerlendirme ölçeği oluşturarak değerlendiriniz. Akran değerlendirme ölçeğinde oluşturacağınız maddelerin arkadaşınızın bir dönem boyunca yaptığı faaliyetleri kapsamasına dikkat ediniz. Oluşturacağınız raporda arkadaşınızın ismini vermeyiniz.

11. Hafta: Döneme Yönelik Öz Değerlendirme
Bu etkinlik kapsamında anlatım yaptınız derse yönelik bir özdeğerlendirme raporu hazırlayınız. Bu raporda yaşadığınız deneyimlerinizi, arkadaşlarınızın, uygulama öğretmeninin ve danışman öğretim elemanının görüşlerini ayrıntılı olarak belirtiniz. Bir dönem boyunca yaptığınız etkinlikleri göz önüne alarak bir öz değerlendirme ölçeği hazırlayınız. Hazırladığını öz değerlendirme ölçeğini kendinize uygulayarak raporlaştırınız. Öz değerlendirme raporundaki oluşturacağınız maddelerin bir dönemdeki
tüm faaliyetlerinizi kapsamasına dikkat ediniz.

12. Hafta: Derse Özel Serbest Etkinlik
Her branşa/derse özel olarak danışman öğretim elemanının belirleyeceği bir etkinlik istenecek.


Arş. Gör. MÜCAHİD ŞAMİL GÜREL
Güncelleme : 9.10.2021 07:35:40