Misyon-Vizyon

1. Misyon

              Din bilimleri alanında araştırmalar yapmak ve bilimsel etkinlikler düzenleyerek ilim dünyasına katkıda bulunmak, toplumun alanımızla ilgili ihtiyaç ve taleplerini karşılamaktır.Ayrıca İslami ilimler alanında araştırma yapabilmek için gereksinim duyacağı dil ve yöntem gibi araçlara haiz, klasik kaynaklara ulaşabilen, bunları günümüz şartları ve akademik yöntemler ışığında değerlendirip yorumlayabilen, bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilen, sistematik ve tutarlı düşünebilen, ahlâkî değerleri ve dinî mirası özümseyen ve birikimini insanlığa yararlı olma amacında kullanan ilahiyatçılar yetiştirmektir.

2. Vizyon

              İslami ilimler sahasında ilmî-akademik hedefler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar yapan, bu araştırmalar ve yetiştirdiği ilahiyatçılar aracılığıyla dinî, ahlaki ve toplumsal problemlere çözümler üreten, gelenek ile günümüz dünyası arasında köprü vazifesi gören, bu bağlamda klasik dönemde üretilen bilgiler ile modern dönemde yaşanan teolojik tartışmaları orijinal dilleriyle takip edip değerlendiren, tarihte ilim ve irfan alanında önemli âlimler yetiştiren ve geleneksel medrese eğitimini günümüze kadar sürdüren Siirt ilimizin bu birikiminden istifade ederek İslâmî ilimlerin gelişimi ve devamı konusundaki misyonunun devam etmesini sağlayan, böylelikle geleneği günümüze, yerel olanı evrensele taşıyabilen etkili ve saygın bir kurum olmaktır.

Güncelleme : 13.03.2017 10:53:43