SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYE EDİLEN KİTAP OKUMA LİSTESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYE EDİLEN KİTAP OKUMA LİSTESİİTÜRKÇE ESERLER[1]

1       İslam hukuk biliminin gelişimi,Ahmet HASAN

2       Mukayeseli İslam Hukuku I-III, Hayrettin KARAMAN

3       İslam Hukukunda İctihad, Hayrettin KARAMAN

4       İslam Hukuk İlminin Esasları, Zekiyuddin ŞABAN

5       Fıkıh incelemeleri, İbrahim KAFİ DÖNMEZ

 6      Fıkıh usulü incelemeleri, İbrahim KAFİ DÖNMEZ

         7       Fıkhi mezhepler, Saffet KÖSE

         8       Makasıd ve ictihad, Ahmet YAMAN

         9       Fetva usulü, Ahmet YAMAN

         10     Fıkıh, mezhep ve sünnet, Mürteza BEDİR

         11     Usul yazıları, Soner DUMAN

         12     İslam hukuk felsefesi, Allal EL-FASİ

         13     İslam Fıkhı ve sünnet (oryantalist schachta reddiye), Muhammed Mustafa EL-AZAMİ

         14     İslam hukukuna giriş,Wail HALLAK

         15     İslam hukuk biliminde ihtilaflar ve gerilimler,Neol J. COULSON ( Ferhat KOCA)

16     Ebu Hanife’nin usul anlayışında sünnet, Metin YİĞİT

17     İmam Şafii ve fıkıh düşüncesinin mezhepleşmesi,Bilal AYBAKAN

18     Şâfii Mezhebinin Sistemleşmesine Katkısı Bağlamında İmam Nevevi, Adnan MEMDUHOĞLU

19     İslam aile hukuku, Hamdi DÖNDÜREN

20     İslam Borçlar hukuku, Ayhan AK

21     İslam Tıp Hukuku, Ahmet EKŞİ

22     Teshilul Feraiz İslam Miras Hukuku, Orhan ÇEKER

23       Fetvalar, DİB Din İşleri Yüksek Kurulu

24     Güncel Meseleler Dini Çözümler, Faruk BEŞER

25     Mecellenin Külli Kaideleri, Mustafa Yıldırım

ARAPÇA ESERLER

         1       تاريخ المذاهب الإسلاميين لأبي زهرة

         2       ضوابط المصلحة للبوطي

         3       الأحوال الشخصية لعبد الحميد

         4       المنهج الفقهي في مذهب الإمام الشافعي لمصطفى البغا

         5       التجارة والاقتصاد المعاصرة محي الدين العثماني

         6       ليوسف القرضاوي فقه الاولويات

         7       الاحكام الصلطانية للماوردي

         8       تعليقات على الورقات للامام الحرمين الجويني

         9       المقدمة في منهج الفقه الاسلامي للاجتهاد والبحث للقره داغي

10     اثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء للمصطفي سعيد الخن

11       ملتقىالأبحر لابراهيم الحلبي     منهاج الطالبين

ل    12 محيي الدين أبي زكريا يحي النووي[1] Ayrıca DİA İslam Ansiklopedisi Fıkıh alanıyla alakalı maddeler yanında öğrencilerin alan ile ilgili hazırlanmış örnek tezleri görmeleri ve tez içeriği, şekli ile ilgili derin malumata sahip olmaları açısından fakültemizin İslam hukuku hocalarının hazırlamış olduğu tezleri okumaları tavsiye edilir.

İlahiyat Fakültesi
24.12.2019