İslami Araştırmalar Programı

 İSLAM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

 

İlahiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Programı çerçevesinde çeşitli yeni programlar açılacaktır. İlgili programlar, yürütücüleri ve başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıdadır.

Programlar

 1. Doç. Dr. Abdullah ÜNALAN - Hadis Araştırmaları
 2. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU - Fıkıh Okumaları
 3. Dr. Öğr. Üyesi Beşir ÇELİK – Kur’an ve Tefsir Araştırmaları
 4. Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KARAKUŞ - Kur’an Okumaları
 5. Dr. Öğr. Üyesi Atia ADLAN - فقه الكتاب والسنة Kur'ân ve Sünnetten Hüküm Çıkarma Usûlü (Arapça)
 6. Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KANIK - Çağdaş İslam Düşüncesi
 7. Dr. Öğr. Üyesi Halid HALİD - القصص العربية Arapça Hikayeler (Arapça)
 8. Dr. Öğr. Üyesi Hamit SEVGİLİ - Nahiv ve Fıkıh Okumaları
 9. Dr. Öğr. Üyesi Husam ANIS - الأربعين النووية Nevevî’nin Kırk Hadis Okumaları (Arapça)
 10. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÖZCAN - Meal-Tefsir Araştırmaları
 11. Dr. Öğr. Üyesi M. Macit SEVGİLİ - Gülistan (Farsça) ve Nehcu’l-enâm (Kürtçe) Okumaları
 12. Dr. Öğr. Üyesi M. Nafi ARSLAN - Arap Dili Grameri
 13. Öğr. Gör. Jadalla HASAN - Uygulamalı Hat Dersleri
 14. Öğr. Gör. Zübeyir KARATAŞ - Kıraat Talimi ve Tefsir Usulû Okumaları
 15. Ar. Gör. Hasan DEMİR - Arapça Fıkıh Usulü Metinleri Okumaları
 16. Ar. Gör. Muhammed Şerif KAHRAMAN - Akademik Gelişim Programı
 17. Ar. Gör. Mustafa SANCAR - Müslüman Düşünce Yapısının Açmazları –Câbirî Okumaları-
 18. Ar. Gör. Mücahit EKİNCİ - Klasik Medrese Usulü Okumaları
 19. Ar. Gör. Nurettin YILDIRIM - Modern Arapça Metinleri Okumaları

 

1.      Programlar tüm üniversite öğrencilerine açıktır.

2.      Kontenjanlar sınırlıdır.

3.      Kontenjan kısıtlaması nedeniyle istenilen programa yerleşilemediği takdirde öğrencinin ikinci tercihi dikkate alınacaktır.

4.      Programın gün ve saati ilgili program yürütücüsü ile beraber belirlenecektir.

5.      Programlarda devam mecburiyeti bulunmaktadır. Devamsızlığı %10’u aşmayan öğrenciler katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.

6.      Başvurular 06.03.2020 tarihinde sona erecektir.

7.      Programlar müracaat haftasından sonra, 09.03.2020 itibariyle başlayacaktır.

8.      Müracaatlar online başvuru ile yapılacaktır. 

Başvuru için tıklayınız: https://forms.gle/RpMADMKWVZqAXVLZ9

Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
27.2.2020