İdari

BETÜL YILDIZ Bilgisayar İşletmeni
GIYASETTİN ULUŞIK Bilgisayar İşletmeni
MEHMET AKİF TOPRAK Bilgisayar İşletmeni
MÜSLİM KİNEŞ Bilgisayar İşletmeni
NEJDET ŞAHİN Hizmetli
MURAT AYDEMİR Teknisyen