İdari

HALİDE KAYAR Yazı ve Personel İşleriBilgisayar İşletmeni
MEHMET AKİF TOPRAK Taşınır İşlemBilgisayar İşletmeni
Muhammed Ali SONAR Öğrenci İşleriBilgisayar İşletmeni
NEJDET ŞAHİN Öğrenci İşleriBilgisayar İşletmeni
BAYRAM TEKEŞ MutemetMemur
MURAT AYDEMİR Teknik Personel Teknisyen
MİRZA SEZGİN Yardımcı Hizmetli