İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta hamit_sevgili  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.02.2017 16:48:27

Yrd.Doç.Dr. HAMİT SEVGİLİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
HAMİT SEVGİLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : hamit_sevgili@hotmail.com Telefon (İş) : 2951- Telefon (Cep) : 05055499629 Faks : Adres : SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Öğrenim Bilgisi Doktora SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/İSLAM HUKUKU BİLİM DALI 2011-2015 Tez adı: İmâm Buhârî'nin Fıkıh Anlayışı (2015) Tez Danışmanı:(Abdülkerim Ünalan) Yüksek Lisans DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2010 Tez adı: Kur'ân-ı Kerim'de özel isimler (2010) Tez Danışmanı:(Muhammet ÇELİK) Görevler YARDIMCI DOÇENT SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI) 2015 Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati 2016-2017 Lisans İslam Hukukuna Giriş Türkçe 4 Fıkıh Usulü Metinleri Türkçe 2 2015-2016 Lisans İslam Hukuk Usulü Türkçe 12 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 1 SEVGİLİ HAMİT (2016). Salâhaddîn Eyyûbî Döneminde Mısır da Kurulan Fıkıh Okulları. Uluslararası Sempozyum (/)(Yayın No:3144922) 1. SEVGİLİ HAMİT (2014). İmâm Eş arî nin Usûl i Fıkha Dair Görüşleri. Uluslararası İmâm Eş'arî ve Eş'arîlik Sempozyumu, 2(2), 615-626. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2575535) 2. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SEVGİLİ HAMİT (2016). Şeyh Mahmûd ez Zokaydî ve İzâletü ş Şübeh fî Tezkiyeti l Luhûm fi l İslâm Adlı Eseri. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 51-77. (Kontrol No: 3145254) 1. SEVGİLİ HAMİT (2016). Risâle fi l Eymâm li ş Şeyh Mahmûd ez Zokaydî. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 3356421) 2. SEVGİLİ HAMİT (2016). Buhârî nin Kâle Ba du n Nâs İfadesi ile İlgili Tartışmalar ve Bu İfadenin Yer Aldığı Konular. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 31-64. (Kontrol No: 3144404) 3. Üniversite Dışı Deneyim 1999-2015 Öğretmen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Öğretmen, (Kamu) Sertifika 1. İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Tahkik Kursu, Temel Seviye Tahkik Kursu Katılım Sertifikası, İsam Araştırmaları Merkezi Bağlarbaşı, Sertifika, 25.01.2016 -05.02.2016 (Uluslararası)
Güncelleme : 21.02.2017 14:44:12
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SEVGİLİ HAMİT (2016). Şeyh Mahmûd ez Zokaydî ve İzâletü ş Şübeh fî Tezkiyeti l Luhûm fi l İslâm Adlı Eseri. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 51-77. (Kontrol No: 3145254) SEVGİLİ HAMİT (2016). Risâle fi l Eymâm li ş Şeyh Mahmûd ez Zokaydî. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 3356421) SEVGİLİ HAMİT (2016). Buhârî nin Kâle Ba du n Nâs İfadesi ile İlgili Tartışmalar ve Bu İfadenin Yer Aldığı Konular. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 31-64. (Kontrol No: 3144404)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 1 SEVGİLİ HAMİT (2016). Salâhaddîn Eyyûbî Döneminde Mısır da Kurulan Fıkıh Okulları. Uluslararası Sempozyum (/)(Yayın No:3144922) 1. SEVGİLİ HAMİT (2014). İmâm Eş arî nin Usûl i Fıkha Dair Görüşleri. Uluslararası İmâm Eş'arî ve Eş'arîlik Sempozyumu, 2(2), 615-626. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2575535)