İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Telefon +90 (484) 223 12 24 / 0
E-Posta fadilaygan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.04.2013 11:06:39

Yrd.Doç.Dr. FADIL AYĞAN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

1.     Adı Soyadı                   :Fadıl AYGAN

2.     Doğum Tarihi              :05.04.1977

3.     Unvanı                          : Yrd. Doç. Dr.

4.     Öğrenim Durumu       : Doktor

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat 

 Marmara Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Kelam 

Marmara Üniversitesi

2006

Doktora

Kelam

Marmara Üniversitesi

2011

 

Doktora:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

Tez: “Hz. Peygamber’in Nübüvvetini KanıtlamaAçısından Beşâirü’n-Nübüvve”

Danışman: Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Yüksek Lisans:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Tez: “Sanhâcî’nin Şerhu Akideti Ebi İshakel-İsferayinî Adlı Eserine Göre İsferayinî’nin Kelamî Görüşleri”

Danışman: Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Lisans:Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1999.

Meslekî Eğitim

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, 2002-2004.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR, GÖREV VE ÜNVANLARI 

 • Yrd. Doç.Dr. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı, 2013-
 • Yrd.Doç.Dr,Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı, 2012-2013.
 • Araştırma Görevlisi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı, 2010-2012.
 • DİB, İl Vaizi, Tekirdağ, 2008-2010
 • DİB, İlçe Vaizi, İstanbul/Ümraniye, 2004-2008
 • DİB, İl Vaizi, Siirt, 2001-2002

İDARİ GÖREVLER

 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2013-...
 • Şırnak Üniversitesi Senato Üyeliği, 2012-…
 • Şırnak Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü, 2012-…
Güncelleme : 08.06.2014 22:07:57
AKADEMİK FAALİYETLERİ

Ulusal Hakemli Dergilerde YayımlanmışMakaleler

 • “Eş’arî Kelamının Sistemleşmesine Katkıları Bakımından Ebu İshâk el-İsferâyînî” Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (2012)
 • “Ölü Deniz Yazmalarında Geleceğe Dönük Beklentiler Bir Ahir Zaman Peygamberini Öngörür mü?-Tebşirat Açısından Bir Değerlendirme-, Kelam Araştırmaları Dergisi, 11/1 (2013)
 • Matürîdî Kelamcı Şemsüddîn es-Semerkandî’nin Hıristiyanlık Eleştirisi (Yayına Hazır)
 • Müslüman Kelamcıların Mecaz Merkezli Kitab-ı Mukaddes Yorumlamaları-Baba-Oğul Metaforu Bağlamında Bir İnceleme- (Yayına Hazır)

Uluslararası kongre, sempozyum, panelgibi bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 • “Tarihten Günümüze Cizre Yöresi Medreselerinde Kelam/Akaid Öğretimi” Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, 2012
 • “Şark Medreselerinde Okutulan Başlangıç Düzeyindeki Akaid Risalelerinin Tahlili” Uluslararası Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Sempozyumu, 2012.

Hakemli Dergilerde Hakemlik ve YayınKurulu Üyeliği

 • Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, 2011-…

Verdiği Lisans Dersleri

 • Sistematik Kelam (Şırnak üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 2012-2013
 • Klasik Kelam Metinleri (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 2012-2013
 • İslam İnanç Esasları (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 2012-2013
 • Arapça Gramer (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 2011-2012

UZMANLIK VE ÇALIŞMA ALANLARI

 • İslam Kelamı ve Diğer Dinler
 • Erken dönem İslam Kelamı Yahudi Teolojisi İlişkisi
 • Yahudi ve Hıristiyan teolojisinde Hz. Muhammed tasavvuru
 • İslam Kelamcılarının Yahudi ilahiyatçılarına etkisi
 • Arapça Öğretimi

ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI MAKALE PROJELERİ

 • Mehdi İnancında yer alan apokaliptik temalar
 • Ebu’l-Muin en-Nesefî’nin hakikat anlayışı