Yaşama Sanatı - "Doç. Dr. Nuri Gökalp"

2 Şubat 2016 tarihinde “İlahiyat Fakültesi Seminerleri Dizisi” çerçevesindeüniversitemize davet edilen Doç. Dr. Nuri Gökalp, Mühendislik-MimarlıkFakültesi Konferans Salonu’nda  “YaşamaSanatı” adlı bir konferans verdi. Konuşmasına şansı, “donanımlı olarakfırsatlarla karşılaşma anı” şeklinde tanımlayarak başlayan Gökalp, herhangi birkonuda şanslı olabilmemiz için gerekli donanımlara sahip olmamız gerektiğinivurguladı. Konuşmasını kendi yaşamından örnekler ile sürdüren Gökalp, üniversiteöğrencisi ve üniversite mezunu olmanın getirdiği sorumluluklardan sözetti.  Ardından Gökalp, yaşam için üçşeyi temel olarak gördüğünü belirtti. Bunlar sırası ile kahramanı kendimiz olanbir hikâyeye sahip olmak, yaşam stratejimizin sevgi olması ve neyi nasılyapmamız gerektiğini bilmektir.  

Gökalp, potansiyel gücümüzün ortaya çıkması için bizi motive edecekolan şeyin, kendi hikâyemiz olduğunu, bu nedenle de içinde bir hedefibarındıran hikâyemizi geliştirmemiz ve zenginleştirmemiz gerektiğini ifadeetti. Yine Gökalp, öncelikle kendimize olmak üzere yaşama sevgi ile bakmamız veyaklaşmamız gerektiğini, sevgi ile dolu olmanın yaşam için en önemli enerjikaynağı olduğunu dile getirdi. Son olarak öğrencilere hitaben Gökalp, birüniversite öğrencisinin araştırma ruhuna sahip olması gerektiğini ve kendiniokuduğu alanla ilgili hem teorik hem de pratikte iyi geliştirmesi gerektiğinisöyledi. Konferans, Gökalp’in katılımcıların sorularını cevaplaması ile sonaerdi.  

MURAT AYDEMİR (0484) 212-1111 /
İlahiyat Fakültesi
29.2.2016