Prof. Dr. Gassan Mortada - "Ömer Hayyâm Rubâîleri Ve Arapça’Ya Tercümesi"

3Mart 2016 tarihinde Siirt İlahiyat Fakültesi konferans salonunda Siirt İlahiyatFakültesi öğretim üyesi Profesör Gassan Mortada tarafından “Ömer Hayyâm Rubâîlerive Arapça’ya Tercümesi” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. İlk olarakHayyâm’ın doğumu, yetişmesi, öğrenimi ve ansiklopedik bir yazar olmasından sözeden Mortada, onun yaşadığı dönemde matematik, astronomi ve felsefe alanındabüyük bir üne sahipken şair yönüyle tanınmadığını, şiirlerini eğlence toplantılarındaokuduğunu, onların toplantılara katılanlar tarafından ezberlendiğini ve böylecesonraki zamanlarda bu ezberler üzerinden kitaplaştırıldığını ifade etti.   

Rubâîlerdebilgisel kaygı ve kuşkuya vurgu yapıldığını söyleyen Mortada, Ömer Hayyâm’ınXIX. yüzyılın ikinci yarısında üne kavuşmasında rubâîlerinin Batı dillerineyapılan tercümelerinin rolünün büyük olduğunu, özellikle de EdwardFitzgerald’ın rubâîlerden yaptığı serbest çevirinin Hayyâm’ın şiirleriyledüşüncelerinin Batı’da şöhret kazanmasında ve çok sayıda başka dile aktarılmasındaetkili olduğunu ve Arapça’ya da rubâîlerin söz konusu çeviri üzerinden çok defatercüme edildiğini ama en güzel biçimde Ahmed Rami tarafından çevrildiğinibelirtti. Mortada, son olarak rubâîlerden birkaç şiiri güzel bir seslendirmeylesunduktan sonra okuduğu şiirlerle ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Konferansaakademisyenler ve bazı öğrenciler katıldı. Program soru cevap kısmının ardındansona erdi.

                   

MURAT AYDEMİR (0484) 212-1111 /
İlahiyat Fakültesi
3.3.2016