Mickaeel Collier – Güney Afrika’Da İslam

Mickaeel Collier –Güney Afrika’da İslam

İlahiyat Fakültesi Seminerleri dizisi kapsamında Siirt Üniversitesi Mühendislik veMimarlık Fakültesikonferans salonunda GüneyAfrika’dan Uluslararası İslam Medeniyeti Kongresi Kongre Koordinatörü MickaeelCollier’in konuşmacı olarak katıldığı “Güney Afrika’da İslam”başlıklı söyleşi düzenlendi.

Sözlerine “Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın, eğer imanediyorsanız mutlaka üstün gelirsiniz!” ayeti ile başlayan CollierOsmalı, Güney Afrika ilişkilerinin tarihi, G.Afrika‘da verilen İslammücadelesini  ve Müslümanların mevcut durumları hakkında dinleyicileredoyurucu bilgiler sundu.

Collier 17.yy’da Osmanlı devleti ile G.Afrika Müslümanlarının bir bağlantıkuramadıklarını o yıllarda Portekiz, Hollanda ve sonrasında iseİngiltere’nin emperyal politikaları altında Müslümanların eziyet çektiklerini,ibadet etme özgürlüklerinin bulunmadığını, Osmanlı ile ancak daha öncedenkurulmasını arzu ettikleri bağlantıyı 19.yy’da kurabildiklerini ifade etti.

Güney Afrikada’ki İslami mücadeleyi üç safhaya ayıran Collier “G.Afrika’nınilk Müslüman halkını Endonezya, Malezya ve Hindistan’dan köle olarak getirilenyerlilerle, mahkûm edilmiş veya siyasi sürgün yemiş Müslümanlar oluşturuyor.19. yüzyılda Osmanlı Devleti G. Afrika Müslümanlarının dinî eğitimlerineyardımcı olmak üzere buraya Ebubekir Efendi adında bir âlimi gönderdi ve çokgeç olarak başlayan Osmanlı G.Afrika ilişkileri üzülerek söylüyorum ki bugündeistediğimiz aşamada değil. Biz bu dönemlerde Kolonyalizm karşısında GavaSultanı’nın sürgün yeğeni Şeyh Yusuf, Şeyh Muhammed, İmam Yusuf gibi isimlerleİslami mücadeleye devam ettik.

İkinci  ise 1940’lı yıllarda Apartehid rejime karşı mücadeleverdiğimiz yıllardır. Bu dönemde de hem ırk hem de dini kimlik üzerindenyapılan ayrımcılığı karşı mücadele ettik. Bu dönem de Mandela’nın devletbaşkanlığına kadar devam etti.

Mandela sonrası dönemi ise göreli olarak bir demokratikleşme dönemidir. Budönemin başında da Müslümanlar ne yapacağını bilmez halde idi. Çok fazla görüşvardı ve görüş birliğine varmak zor oluyordu. Yine de buna rağmen Müslümanlarsüratle devlet kadrolarında yer edinmeye başladılar. Ülke içinde 2.5milyonluk bir azınlık olmamıza rağmen ön saflarda olmayı başardık. Bizler de buyapıları bir araya getirebilmek için uğraşıyoruz. Bir çok dernek ve heyetkurduk. Dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlara destek oluyoruz Bosna,Filistin, Suriye gibi. Bugün kabinenin %10’luk gibi bir kısmında temsilediliyoruz. Bu saydıklarım kaydettiğimiz aşamaların somut göstergesidir. Enbaşta da söylediğim gibi “Sakın yılmayın, üzüntüyekapılmayın, eğer iman ediyorsanız mutlaka üstün gelirsiniz!” dedi.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yüksel Birinci, Siirt Üniversitesi Genel Sekreter Vekili AbdülkadirIşık’ın, fakülte dekan ve sekreterlerinin de hazır bulunduğu konferanstakonuşmacı Collier’e Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma moderatör ve çevirmen olarakeşlik etti.

MURAT AYDEMİR (0484) 212-1111 /
İlahiyat Fakültesi
20.4.2016