2016 Kutlu Doğum Paneli

SiirtÜniversitesinde Tevhid ve Vahdet Konulu Panel Düzenlendi

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Tehvid ve Vahdet” konulupanel düzenlendi.

Moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci’ninyaptığı panele, Prof. Dr. Şerafettin Gölcük ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırmakonuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında İslam ümmeti açısından birlik veberaberliğin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Cemalettin Erdemci; Cemaatçilik vemezhepçiliğin İslam ümmetinin unsurları arasında tefrikaya neden olduğunu ve buhastalıktan kurtulmadıkça sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Şerafettin Gölcük; Irkı, dili ve rengi farklı olsa da İslamümmetinin her ferdinin Müslüman olarak yaşamasının en büyük şeref olduğunuifade etti. Hak din olarak indirildiği halde sonradan tahrif edilen Yahudilikve Hıristiyanlığın bozulduğunu, yanlış inançlara sahip olduklarını vurguladı.Bu anlamda tek sahih dinin müntesibi olan Müslümanların dinlerinin veinançlarının değerini bilmeleri ve Allah’ın en büyük nimeti olarak saymalarıgereğinden bahsetti.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ise İslam ümmetinin en büyük sorunununmilliyetçilik olduğunu anlattığı konuşmasında Hz. Peygamber ve Sahabeninhayatından örnekler sundu. Milliyetçiliğin İslam dünyasının son dönemlerdeyaşadığı sorunların kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. SIRMA, problemlerinçözümünün Hz. Peygamber’in hayatı ve Asr-ı Saadetten öğrenilen temel değerleresahip çıkmak olduğunu özellikle vurguladı.

Panele Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. Murat Erman, İl Müftüsü FarukArvas’ın yanı sıra fakülte dekanları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

MURAT AYDEMİR (0484) 212-1111 /
İlahiyat Fakültesi
22.4.2016